Algemene Voorwaarden Webshop

Movi Computerbedrijf

1. Bedrijfsgegevens

Movi computerbedrijf  - Langestraat 61 - 2930 Brasschaat  Tel : 0486.35.12.39 - email : webshop [at] movi [punt] be

Btw : BE 0855.329.073 - RPR Antwerpen - Argenta : 973-3990235-77 - IBAN : ​BE80 9733 9902 3577 - BIC : ARSPBE

2. Leveringsvoorwaarden

Goederen kunnen na afspraak afgehaald worden op bovenstaand adres of verzonden worden tegen de  gangbare tarieven van de post of kiala. Een melding wordt verstuurd wanneer de goederen beschikbaar zijn voor afhaling. Goederen worden enkel verstuurd na ontvangst van de betaling. Wij zijn niet aansprakelijk voor  eventuele schade tijdens transport en mogelijke vertraging bij de bezorger. Levering enkel binnen België.

3. Betalingen

De goederen dienen contant betaald te worden bij afhaling (geen betaalkaarten) of vooruitbetaald door overschrijving op onze rekening, of via onze online beveiligde betaalpartner.

4. Garantie

In geval van defect heeft u recht op reparatie, vervanging of terugbetaling gedurende 2 jaar na aankoop. Om een defect te melden kan u gebruik maken van het RMA formulier dat kan downloaden op de pagina "info".

5. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het  modelformulier voor herroeping dat u kan downloaden op de pagina "info", maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de  uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben  teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk  tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Het herroepingsrecht is enkel en alleen geldig indien de goederen ongebruikt en in de originele ongeopende verpakking teruggezonden worden.

Bij herroeping van een gedeelte van uw bestelling worden de leveringskosten niet terugbetaald.

6. Bescherming van de privacy

Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de bestelling. Zonder uw toestemming worden ze niet gebruikt voor commerciele doeleinden en zal u dus bv geen reclamemails ontvangen. In geen geval worden zij doorgegeven aan andere partijen.

7. Diensten en relevante wetgeving

Movi behoud zich het recht voor om klanten alle diensten te weigeren als deze relevante wet- en regelgeving overtreedt inzake illegale activiteiten. (vb: drugs, wapenverkoop zonder vergunning...) Bestaande webhosting klanten waarvan deelname aan illegale activiteiten geconstateerd word, zullen hun domeinnaam opgeschort zien en de tijd krijgen om zich in regel te stellen met de wetgeving. Gebeurd dit niet, dan zal alle dienstverlening worden stopgezet zonder recht op teruggave van kosten.